info@terapia-mrozik.pl +48 506 074 740

Psychoterapia – młodzież, dorośli

OBECNIE RÓWNIEŻ ONLINE, zapraszam.
Konsultacje do psychoterapii

Wstępne spotkania z psychoterapeutą w celu zdiagnozowania problemu i dopasowania pomocy terapeutycznej, w tym także ewentualnej długości trwania terapii.

Psychoterapia indywidualna

Jest systematyczną formą pracy psychoterapeutycznej – sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Taka regularność pozwala na dokonywanie analizy i rozumienia swoich uczuć, myśli i postaw oraz wprowadzania zmian ułatwiających funkcjonowanie i przeżywanie.