Pomoc dla osób LGBT i ich otoczenia

W ramach projektu Razem Bezpieczniej Kampania Przeciwko Homofobii przeszkoliła nas, psychologów i terapeutów, czyli  “pomagaczy” i “pomagaczki”, i stworzyła sieć osób udzielających wsparcia psychologicznego osobom LGBTQ i ich rodzinom. To szczególnie cenna inicjatywa dla osób mieszkających poza Warszawą.

W Szczecinie zapraszam do siebie, do bezpiecznego miejsca, którym jest Pracownia terapii i rozwoju superEGO.
Tu uzyskasz poradę, wsparcie lub pogłębioną pomoc.

Również Ty, rodzicu, siostro, współpracowniku, przyjaciółko, partnerko, żono, ale też synu czy córko skorzystaj ze wsparcia. Zapraszam.

Małgorzata Mrozik, Szczecin
Tel.: 506-074-740
Psychoterapia indywidualna, grupy wsparcia

Pracownia terapii i rozwoju superEGO
www.terapia-mrozik.pl
info@terapia-mrozik.pl

Fundacja Strefa Kobiet
www.strefakobiet.org
info@strefakobiet.org

Tu pełna lista specjalistów i specjalistek w Polsce: http://kph.org.pl/pomoc/pomoc-psychologiczna/

Fot. Fundacja Strefa Kobiet_Parada_2015

Fot. Fundacja Strefa Kobiet_Parada_2015