O mnie

Kwalifikacje
  • Psychoterapia dorosłych
  • Psychoterapia i socjoterapia młodzieży

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Wykształcenie
 • Psychoterapia dorosłych – Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (4 lata), rekomendacja: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;
 • Psychoterapia i socjoterapia młodzieży – Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (etap wstępny i zaawansowany),  Krakowskie Centrum Psychodynamiczne;
 • Psychogeriatria z neurorehabilitacją – studia podyplomowe;
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Resocjalizacja; Socjologia – studia wyższe;
 • Trener biznesu – studia podyplomowe

oraz szkolenia, kursy, konferencje z zakresu m.in. wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQ, specyfiki wsparcia dla osób transeksualnych, psychoterapii uzależnień i wielu innych.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe buduję od 28 lat, m.in.:

 • Gabinet psychoterapii superEGO – prywatna praktyka, psychoterapia młodzieży i dorosłych;
 • Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – dośw. zawodowe;
 • Fundacja Strefa Kobiet – wieloletnie wsparcie psychologiczne dla osób będących w kryzysie życiowym (m.in. wsparcie psychologiczne, warsztaty rozwojowe – ponad 1000 godz., szkolenia i warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne);
 • Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci – wolontariat, opieka paliatywna;
 • Domy dziecka;
 • Polski Związek Głuchych;
 • Polski Związek Niewidomych;
 • Ośrodki pomocy społecznej;
 • I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Leonarda Piwoni w Szczecinie;
 • i. in.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji grupowej i indywidualnej u licencjonowanych superwizorów PTP.

Członkostwo
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej