info@terapia-mrozik.pl +48 506 074 740

O mnie

Kwalifikacje
  • Psychoterapia dorosłych
  • Psychoterapia i socjoterapia młodzieży

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Wykształcenie zawodowe
 • Kształcenie ustawiczne:  seminaria i superwizje grupowe w: Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Pomorski Oddział PTPP, Sekcja Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży PTPP, Zespół Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Sekcja Psychoterapii Par i Rodzin PTPP, Analiza Więzi Prenatalnej, Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i in.
 • Zaawansowana Szkoła Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej – (2 lata: 370 godzin, w tym 100 godzin superwizji) – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani w Poznaniu;
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (4 lata: 694 godziny, w tym 200 godzin „self-experience”, superwizje, zgrupowania wyjazdowe i dodatkowo 300 godzin stażu klinicznego – Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie); rekomendacja: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;
 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (2 lata: etap wstępny: 170 godzin, etap zaawansowany: 280 godzin),  Krakowskie Centrum Psychodynamiczne; rekomendacja: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;
 • Psychogeriatria z neurorehabilitacją: Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
 • szkolenia, kursy, konferencje z zakresu wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQ i otoczenia, specyfiki wsparcia dla osób transpłciowych (m.in. szkolenia i rekomendacja ze strony Kampanii Przeciwko Homofobii w Warszawie;
 • Szkoła Trenerów Biznesu – uprawnienia trenerskie i szkoleniowe.
Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe buduję od 30 lat, m.in. :

 • Gabinet psychoterapii superEGO – prywatna praktyka, psychoterapia młodzieży i dorosłych;
 • Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – dośw. zawodowe;
 • Fundacja Strefa Kobiet – wieloletnie wsparcie psychologiczne dla osób będących w kryzysie życiowym (m.in. wsparcie psychologiczne, warsztaty rozwojowe – ponad 1000 godz., szkolenia i warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne);
 • Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci – wolontariat, opieka paliatywna;
 • Domy dziecka;
 • Polski Związek Głuchych;
 • Polski Związek Niewidomych;
 • Ośrodki pomocy społecznej;
 • współpraca z placówkami oświatowymi.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; głównie pod superwizją p. Adeli Barabasz (superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Członkostwo
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej