Interwencja kryzysowa

UWAGA, OBECNIE RÓWNIEŻ ONLINE!

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej (dla osób indywidualnych, rodziców nastolatków, osób starszych i in.). Polega na kontakcie terapeutycznym, koncentrującym się na określonym bieżącym problemie wywołującym kryzys. Wspólnie – terapeuta i pacjent – pracują nad znalezieniem, chociażby doraźnego rozwiązania danej sytuacji. Dzięki temu możliwa jest redukcja stresu u pacjenta i przywrócenie równowagi psychicznej.

W odróżnieniu od psychoterapii ta forma pomocy nie ma na celu leczenia przyczyn problemów, lecz doraźną pomoc w przeżywanych trudnościach.