Z podziękowania:

„Ta książka zrodziła się z naszej wspólnej fascynacji nauczaniem psychoanalizy, czym zajmujemy się od ponad dwudziestu pięciu lat: najpierw jako studenci i praktykańci, potem jako wykładowcy, superwizorzy oraz konsultanci i urzędnicy do spraw edukacji. Przekonaliśmy się, jak pojęć psychoanalitycznych można uczyć dobrze i jak można ich uczyć źle. „Wszystko, co robicie – mówił jeden z naszych pierwszych nauczycieli na rozpoczęcie swojego kursu – jest uwarunkowane wewnętrznymi siłami działającego całkowicie poza waszą świadomością”. Takie podejście sprawia, że idee psychoanalityczne wydają się ezoteryczne i obce, a twierdzenia teoretyków aroganckie i podejrzane. Właściwie przekazane pojęcia psychoanalizy raczej poszerzają, niż ograniczają horyzonty, zwiększają, niż zmniejszają skuteczność, pogłębiają, niż spłycają doświadczenie.Z tą myślą przystąpiliśmy do pracy nad książką, mając nadzieję, że czytelnik uzna jej treści za warte bliższego zainteresowania i zastanowienia, a także zupełnie klarowne.

Nasz temat jest bardzo obszerny. Mogliśmy zaprezentować tylko niektóre spośród istniejących koncepcji i skomentować tylko część relacji pomiędzy nimi. Musieliśmy ciągle dokonywać trudnych wyborów: czy uwzględnić i przybliżyć jakąś szczególnie trudną teorię, czy wykorzystać miejsce, by omówić jeszcze jedną postać, która naszym zdaniem wniosła czynny wkład w zrozumienie psychoanalizy. Wiemy, że nasze wybory nigdy nie będą do końca zadowalające, ale pocieszamy się myślą, że może to, co udało się nam przekazać, zachęci czytelnika aby, sięgnął do literatury psychoanalitycznej, gdzie znajdzie wszystko, czego tutaj zabrakło”.

SPIS TREŚCI:

1 Sigmund Freud i klasyczna tradycja psychoanalizy.

2 Psychologia ego.

3 Harry Stack Sulivan i psychoanaliza interpersonalna.

4 Melanie Klein i współczesna teoria kleinowska.

5 Brytyjska szkoła relacji z obiektem: W.R.D. Fairbairn i D.W.Winnicott.

6 Psychologia tożsamości i psychologia self: Erik Erikson i Heinz Kohut.

7 Współcześni freudowcy rewizjoniści: Otto Kernberg, Roy Schafer, Hans Loewald i Jacques Lacan.

8 Kontrowersje wokół teorii.

9 Kontrowersje wokół techniki.

Freud i inni: Historia współczesnej myśli psychoanalitycznej, Margaret Black, Stephen Mitchell, WUJ 2017