Młodzież

Młodzież (11-22 r. ż.) doświadczająca:

 • nieśmiałości,
 • lęków,
 • wzmożonej agresji,
 • autoagresji,
 • zaburzeń snu,
 • negatywnego obrazu siebie,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • braku zaufania do siebie,
 • braku akceptacji swoich ograniczeń,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • myśli i zachowań depresyjnych, utrudniających codzienne funkcjonowanie,
 • chronicznego smutku z powodu utraty,
 • zachowań nieadekwatnych do wieku i poziomu rozwoju
 • i in.

 

Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym.