Depresja w wieku podeszłym.

Objawy podstawowe:

 • obniżenie nastroju
 • utrata zainteresowań i/lub radości
 • zaburzenia napędu psychoruchowego

Inne:

 • pogorszenie koncentracji
 • utrata poczucia własnej wartości
 • poczucie winy
 • zahamowanie lub niepokój
 • próby samobójcze
 • zaburzenia snu
 • utrata łaknienia
 • utrata zainteresowania przyjemnością, obniżenie zdolności do jej przeżywania
 • zobojętnienie
 • przedwczesne budzenie się rano
 • nasilenie depresji w godzinach porannych
 • zahamowanie lub pobudzenie psychosomatyczne
 • utrata łaknienia
 • spadek wagi ciała
 • obniżenie popędu płciowego

Na podstawie wykładów dla studentów kierunku: Psychogeriatria z neurorehabilitacją – studia podyplomowe, PUM, Szczecin, 2013r.