Piąty tom Dzieł Sigmunda Freuda obejmuje wybór pism z zakresu teorii seksualnej – jak uważał sam Freud – największego dokonania psychoanalizy, najpoważniejszego wkładu freudyzmu do wiedzy o człowieku. Publikujemy tu zatem Trzy rozprawy z teorii seksualnej; praca ta to niewątpliwie najważniejszy przyczynek Freuda do antropologii. Freud po raz pierwszy w tak kompleksowej i spójnej formie wyłożył tu poglądy dotyczące faz rozwoju seksualnego człowieka, pierwotnej seksualności dziecięcej, wyboru obiektu, stref erogennych, pierwotnej biseksualności istoty ludzkiej i tzw. chemizmu seksualnego.

SPIS TREŚCI:

 • Seksualność w etiologii nerwic
 • Trzy rozprawy z teorii seksualnej
 • Moje poglądy na temat roli seksualności w etiologii nerwic
 • W kwestii oświecenia seksualnego dzieci
 • O dziecięcych teoriach seksualnych
 • Przyczynki do psychologii życia miłosnego
 • O szczególnym typie wyboru obiektu u mężczyzny
 • O najpowszechniejszym poniżeniu życia miłosnego
 • Tabu dziewictwa
 • Dwa kłamstwa dziecięce
 • Dziecięca organizacja genitalna (Wprowadzenie do teorii seksualnej)
 • Upadek kompleksu Edypa
 • Kilka psychicznych skutków anatomicznej różnicy pici
 • O typach libidalnych
 • O seksualności kobiecej

Życie seksualne, Sigmund Freud, Wydawnictwo KR 2012