Pobrano z KPH
Pobrano z KPH
(…) niektórzy lekarze uważają, że nie ma konieczności wykonywania badania cytologicznego u lesbijek. To przekonanie wynika z założenia, że rak szyjki macicy spowodowany jest ekspozycją tejże na prostaglandyny występujące w spermie. Niemniej badania wykazują, że istnieją inne czynniki ryzyka raka szyjki macicy, takie jak wirus brodawczaka ludzkiego aktywność seksualna (w tym heteroseksualny seks bez zabezpieczenia w młodym wieku, co może odnosić się także do lesbijek), palenie tytoniu oraz dieta. W efekcie zaś, jako iż niektóre z kobiet homoseksualnych uprawiały seks z mężczyznami, a lesbijki palą na ogół więcej tytoniu niż kobiety heteroseksualne, ponadto często stosują niepełnowartościową dietę, ryzyko zachorowania może być u nich relatywnie większe. W świetle aktualnych wyników badań, wszystkie kobiety przed 65. rokiem życia i te, które nie miały przeprowadzanego zabiegu usunięcia macicy, szyjki macicy, powinny wykonywać badanie cytologiczne (…).

Kadra medyczna charakteryzuje się zróżnicowanym podejściem do transpłciowości, poczynając od zrozumienia i empatii, kończąc na moralnej dezaprobacie. Z tego powodu dochodzi do zaniedbań w zakresie opieki zdrowotnej:
  • transmężczyźni rzadko poddawani są badaniom przesiewowym w kierunku raka piersi;
  • transkobiety rzadko poddawane są badaniom przesiewowym w kierunku raka prostaty;
  • kobiety interpłciowe zgłaszają, że często pytane są o datę ostatniej miesiączki i stosowaną metodę antykoncepcji
  • niektóre kierowane są na badania cytologiczne (mimo że nie mają szyjki macicy).
Badania lekarskie oraz badania przesiewowe powinny być przeprowadzane w zgodności z organami posiadanymi przez pacjenta, a nie domniemaną płcią.

 Głęboka internalizacja negatywnych przekonań społecznych na temat homoseksualności, biseksualności czy transpłciowości może w dalszym przebiegu prowadzić do rozwijania nienawiści wobec siebie i znacznego obniżenia poczucia własnej wartości. Lęk przed odrzuceniem może wynikać z rzeczywistego doświadczania chronicznej marginalizacji (przez rodziców, opiekunów, potencjalnej grupy wsparcia, znaczących bliskich) i wiązać się z brakiem asertywności oraz doświadczaniem takich stanów, jak depresja czy zaburzenia lękowe utrudniających konstruktywne przeciwstawienie się i podważenie dyskryminacyjnego stanowiska oprawców.

Zawartość:

Wstęp
Zrozumienie potrzeb pacjentów i pacjentek LGBT
Rozdział 1.
Specyficzne potrzeby zdrowotne osób LGBT
Ogólne potrzeby zdrowotne cispłciowych mężczyzn nieheteroseksualnych
Ogólne potrzeby zdrowotne cispłciowych kobiet nieheteroseksualnych
Ogólne potrzeby zdrowotne osób transpłciowych
Spożywanie alkoholu
Palenie tytoniu
Spożycie narkotyków

Zdrowie psychiczne

Zdrowie seksualne
HIV/AIDS
Zdrowie seksualne mężczyzn w kontekście epidemii HIV/AIDS
Zdrowie seksualne kobiet
Osoby LGB z mniejszości narodowych, etnicznych oraz wspólnot religijnych
Wierzące osoby LGBT
Osoby LGBT z niepełnosprawnością
Młode osoby LGBT
Zapewnienie bezpieczeństwa młodym osobom
Osoby transpłciowe a dojrzewanie
Zaburzenia identyfikacji płciowej
Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie
Starsze osoby LGBT
Rodzicielstwo i rodziny LGBT
Macierzyństwo, ciąża i płodność LB
Rodzicielstwo osób transpłciowych
Rodzicielstwo adopcyjne osób transpłciowych
Rodzicielstwo transpłciowe przez przysposobienie
Rodzicielstwo transpłciowe biologiczne
Rodzicielstwo transpłciowe metodą in vitro bądź dzięki dawcy
Przemoc domowa i przemoc wobec osób tej samej płci
Podsumowanie

Rozdział 2.

Prawa pacjenta LGBT

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Prawo pacjenta do godności i intymności
Prawo dostępu do informacji o stanie zdrowia
Prawo pacjenta dostępu do dokumentacji medycznej

Rozdział 3.

Wskazówki praktyczne
Jak zapewnić inkluzywną opiekę mężczyznom homoseksualnym oraz mężczyznom, którzy mają kontakty seksualne z mężczyznami?
Jak zapewnić inkluzywną opiekę kobietom homoseksualnym oraz kobietom, które utrzymują kontakty seksualne z kobietami?
Jak zapewnić inkluzywną opiekę zdrowotną osobom biseksualnym?

Komunikacja z osobami transpłciowymi

Zachęcanie do coming outu
Ustawy i akty prawne

Bibliografia

Zdrowie LGBT Przewodnik dla kadry medycznej, red. dr Robert Kowalczyk, Marcin Rodzinka, dr hab. Marek Krzystanek, KPH, 2016