Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów, Chris Taylor

Fot. Pracownia terapii i rozwoju superEGO

Zawartość:

Wstęp

Rozdział 1
Wzorce przywiązania

Rozdział 2
Zaaranżowane otoczenie: organizacyjna reprezentacja bezpiecznej bazy

Rozdział 3
Sposoby sprawowania opieki: praca w terapeutycznych ramach

Rozdział 4
Praca na rzecz zdrowienia: relacyjna reprezentacja bezpiecznej bazy

Rozdział 5
Praca nad rozwiązywaniem konfliktów

Rozdział 6
Praca nad kontrolowaniem złości

Rozdział 7
Praca nad kontrolowaniem trudnych zachowań

Rozdział 8
Zmiana trudnych zachowań

Bibliografia

 

Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów, Chris Taylor, GWP, 2016