Wyobraźnia w psychoterapii, Arnold Lazarus

wyobraznia-w-psychoterapii-arnold-lazarus
Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Każde zdarzenie jest przekształcane w obraz i myśli. Wszystko, czego doświadczamy, zostaje zarejestrowane w umyśle i wpływa na nasze działania. Dwa tysiące lat temu grecki filozof Epiklet napisał:

Umysł ludzki zaprzątają nie wydarzenia, lecz myśli o wydarzeniach (…). Jeżeli więc coś nam przeszkadza, wstrzymuje nas albo rozprasza, nigdy nie wińmy innych, lecz siebie samych, to znaczy nasze myśli. Oskarżanie innych o własne niepowodzenie oznacza potrzebę edukacji; oskarżanie siebie oznacza, ze edukacja się zaczęła; nieoskarżanie ani siebie, ani innych  pokazuje, że edukacja się zakończyła. (s. 31)

Wyobraźnia w psychoterapii, Arnold Lazarus, GWP, 2011