W powstawaniu agresji bardzo ważną rolę odgrywa afekt i prymitywne lęki. Wyjaśnienie tej zależności bywa kluczowym elementem umożliwiającym rozumienie i przewidywanie czynników pobudzających afekt przemocy.

s. 83

Dziecko winnicottowskie, które doświadczyło kontaktu z „wystarczająco dobrą”, dostrojoną matką, wyrusza na spotkanie ze światem pewne siebie i pełne zaciekawienia. s. 161

s.161

SPIS TREŚCI:

1. Klinika Portman. Rys historyczny
2. Problematyka niektórych zjawisk psychicznych. Agresja i przemoc jako rozwiązania perwersyjne
3, Wewnętrzna para i kompleks Edypa w przypadkach perwersji
4. Wkład teorii psychoanalitycznej w ocenę ryzyka i zarządzanie nim
5. Psychoanalityczne aspekty ryzyka w procesie pomieszczania niebezpiecznych pacjentów leczonych w warunkach maksymalnego zabezpieczenia
6. Kobiety perwersyjne – ich unikalna psychopatologia
7. Od gryzienia do kąśliwości. Prawidłowy rozwój agresji
8. Sygnały znad krawędzi. Psychoterapia trudnych nastolatków
9. Kompleksowe korzystanie z seksu wirtualnego i pornografii internetowej. Uzależnienie czy perwersja?
10. Transsekualizm. Nowe szaty cesarza
11. Wykorzystywanie przez osoby perwersyjne ciała – własnego i innych osób
12. Problemy etyczne dotyczące leczenia pacjentów pedofilią
13. System sądowy a świat wewnętrzny przestępcy. Rozważania o pracy konsultanta sądowego

Bibliografia

Wykłady o przemocy, perwersji i przestępczości, red. David Morgan i Stanley Ruszczynski, Wydawnicztwo Ingenium 2020