29 stycznia uczestniczyłam w wykładzie Michaela Stascha „Konsultacja rodziny i planowanie terapii w oparciu o nowy system Zoperacjonalizowanej Psychodynamicznej Diagnozy (OPD) rodziny”. Wykład odbył się ramach Wykładów Otwartych Sekcji Par i Rodzin PTPP.

Michael Stasch – psycholog kliniczny, psychoanalityk (DGPT), psychoanalityczny terapeuta par i rodzin (BvPPF), nauczyciel, superwizor, konsultant, autor publikacji, współredaktor czwartego wydania podręcznika do oceny/diagnozy rodziny (w języku niemieckim). Przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznej Terapii Par i Rodzin (BvPPF), członek zarządu EFPP, współprzewodniczący sekcji EFPP PCFP. Autor publikacji na temat badań nad psychoterapią, diagnozy psychodynamicznej i planowania leczenia. – informacja podana przez organizatorów wydarzenia

Ilustracją wykładu była analiza przypadku rodziny, z którą Michael pracował w swoim gabinecie. Analizował dominujący problem, najważniejsze konflikty, powiązania istniejące w rodzinie, rozpoznawał diady i ich specyfikę funkcjonowania, uwzględniając również elementy transgeneracyjne pary małżeńskiej.

Analizowaliśmy tę rodzinę biorąc pod uwagę konceptuazację opierającą się na koluzjach wynikających z komplementarnych fiksacji Jurga Willego (1975/2014): narcystycznej, oralnej, analnej czy fallicznej, gdzie jedna z osób w diadzie jest postacią z dominantą regresywną, a druga z progresywną (osoby dobierają się nieświadomie w pary, tak że para dzieli nieświadomie dominujący konflikt: jedna osoba na jedna krańcu kontinuum konfliktu, druga na przeciwległym. Z tym, że nie zawsze tak bywa. Możliwe jest również dobranie się w pary osób z różnymi dominującymi konfliktami.

Prelegent zarysowa w bardzo klarowny sposób OPD, jako narzędzie przydatne do diagnozowania rodziny/par i wdrażania odpowiednich działań psychoterapeutycznych, głównie oszacowanie długości trwania psychoterapii i określenie dominujących konfliktów, czyli jak w rodzinie rozwiązane są konflikty wokół:

  • wiązania (indywiduacja vs. zależność),
  • sprawstwa (uległość vs. kontrola),
  • akceptacji emocjonalnej (potrzeba opieki vs. samowystarczalność),
  • stabilizacji samooceny (konflikt poczucia własnej wartości),
  • zarządzania poczuciem winy (konflikt poczucia winy),
  • siły, potencji, atrakcyjności (konflikt edypalny),
  • tożsamości (konflikt tożsamości).

Dziękuję Sekcji Par i Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej za zorganizowanie tego bardzo przydatnego wydarzenia i już czekam na następne!

By MM