Współczesna psychoanaliza brytyjska. Podstawowe zagadnienia, Budd Susan, Rusbridger Richard (red.)

„Obiekt przejściowy” staje się pierwszym posiadanym przez dziecko obiektem niebędącym nim i jest on ważny pomimo tego, że symbolizuje obiekt częściowy (pierś), bowiem nie jest ani niemowlęciem, ani piersią. Wrażliwi rodzice wiedzą, że obiektu przejściowego nie należy zastępować innym, ani nawet prać; musi on towarzyszyć niemowlęciu, być kochany lub nadużywany zgodnie z kaprysami dziecka. (…) Ostatecznie straci on swoja rolę, ale nie zostanie ani zapomniany, ani też opłakany – po prostu stopniowo, kiedy pojawi się szersze spektrum doświadczeń kulturowych, straci swoje znaczenie. (…) Kiedy dziecko zaczyna mówić obiekt przejściowy zyskuje imię. /s. 121-122/


Freud jako mężczyzna kładł nacisk na brak i kastrację, czyli dwa aspekty leżące także u podłoża nieświadomości męskiej, zaś Melanie Klein jako kobieta podkreślała aspekty pozytywne. Podczas, gdy Freud zwraca uwagę na podstawowe znaczenie ojca i jego penisa, Melanie Klein podkreślała pierwotną wagę matki i jej piersi oraz łona, a także dziecięcych fantazji o penisie znajdującym się wewnątrz matki. Freud patrzył na kobiece lęki małej dziewczynki i na jej rozwój jako zjawisko pozostające w relacji do ojca; Melanie Klein widziała relacje dziewczynki z matką jako przeszkodę na drodze rozwoju jej kobiecości. /s. 184/


SPIS TREŚCI

Część I: Podstawowe pojęcia i ból psychiczny

1. Obrony, Catia Galatariotou
2. Pozycja paranoidalno-schizoidalna, Betty Joseph
3. Pozycja depresyjna, Priscilla Roth
4. Zawiść i jej związki z poczuciem winy oraz identyfikacją projekcyjną, Kate BarrowsCzęść II: Symbolizacja

5. Sprzyjające środowisko, Jennifer Johns
6. Tworzenie symbolu i budowanie świata wewnętrznego, Giovanna Rita Di Ceglie
7. Ewolucja teorii marzeń sennych, Susan BuddCzęść III: Seksualność i kształtowanie się poczucia tożsamości

8. Tożsamość płciowa i rzeczywistość, M. Egle Laufer
9. Kobiecość, Dana Birksted-Breen
10. Kompleks Edypa, Michael Feldman
11. Kopleks Edypa II, Gregorio KohonCzęść IV: Pacjent i analityk

12. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie. Podejście historyczne, Margret Tonnesmann
13. Identyfikacja projekcyjna, Priscilla Roth
14. Dwa podejścia do interpretacji oraz związki między nimi, David RileyCzęść V: Ekstremalne stany psychiczne

15. Perwersja – sadyzm i przetrwanie, Don Campbell
16. Trauma i możliwość powrotu do równowagi, Caroline Garland

Współczesna psychoanaliza brytyjska. Podstawowe zagadnienia, Budd Susan, Rusbridger Richard (red.)