Gdy dwoje ludzi żyje razem,
to jest im łatwiej, bo są razem,
i jest im trudniej, bo są razem.

/Iwona Chmielewska, „Dwoje ludzi”/

Sesje indywidualne dla par (heteroseksualnych i homoseksualnych). Spotkania poprzedzone konsultacjami, mają formę warsztatową. Liczba godzin ustalana jest wspólnie po zdefiniowaniu problemu i wyznaczeniu celów do zrealizowania.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu zakładam wstępnie, że poniższe z elementy ważne są dla optymalnego funkcjonowania większości związków:

  • świadomość siebie, własnej życiowej historii, poczucia własnej wartości, swoich pragnień i potrzeb (w tym bardzo ważne: potrzeb seksualnych),
  • znajomość historii życiowej partnera/rki i jego/jej postawy wobec życia,
  • relacje w związku,
  • relacje pary z otoczeniem,
  • możliwość realizacji celów indywidualnych (głównie praca zawodowa i zainteresowania) i wspólnych w związku,
  • budowanie optymalnej komunikacji w parze,
  • rozumienie i rozwiązywanie konfliktów.

Zapraszam do wspólnego doświadczania.

By MM