?☎️

Jeżeli nie widzisz wyścia z trudnej sytuacji, czujesz się nierozumiana/y, samotny/a, zaszczuty/a, gdy nie masz się z kim podzielić swoim problemem skorzystaj z bezpłatnej i anonimowej pomocy:

✅ Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

✅Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”: 800 12 00 02

✅Telefoniczne Centrum Wsparcia: 800 70 2222

✅Mailowe wsparcie psychologiczne Kampanii Przeciw Homofobii: bezpieczniej@kph.org.pl

✅Mailowe wsparcie psychologiczne Lambdy Warszawa: poradnictwo@lambdawarszawa.org

✅Mailowe wsparcie dla nastolatków w kryzysie Gabinet psychoterapii superEGO, Szczecin, Małgorzata Mrozik:
info@terapia-mrozik.pl

By MM