Za nami bardzo ważne wydarzenie:

V Konferencja Pracując Psychoanalitycznie z Parami „Pomiędzy parą a rodziną”, zorganizowana przez Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Wysłuchaliśmy wykłady wybitnych specjalistów (w takiej kolejności nna zdjęciach):

  • Mary Morgan
  • Stanley Ruszczynski
  • Andrew Balfour
  • Daniela Lucarelli
fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Wykłady zawierały bardzo wartościowy materiał, który z pewnością będzie przydatny w codziennej gabinetowej pracy. Pojawiło się również sporo nowych wątków skłaniających do mozolnego tłumaczenia tekstów i pogłębiania wiedzy.

Pani Marcie Łączyńskiej dziękuję za przedstawienie ogromnej analitycznej pracy własnej (wiele wątków, każdy do osobnego eksplorowania).

Organizatorom, tłumaczom i tłumaczkom dziękuję przede wszystkim za niezwykle sprawną organizację i wielką dbałość o szczegóły.

Do zobaczenia w maju!

***

Andrew Balfour: „Ciągłe przechodzenie pomiędzy relacjami: matka-dziecko, ojciec-matka, ojciec-dziecko jest charakterystyczne dla życia rodzinnego.”

I dalej: „Niewystarczające pomieszczanie we wczesnej relacji pomiędzy matką a niemowlęciem prowadzi do rozszczepienia. Dziecko utrzymuje wtedy fantazję o idealnej „rozumiejącej” matce kosztem projekcji w trzeciego – zwykle ojca, który przeżywany jest wtedy jako źródło „złośliwego nierozumienia.”

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO (źródło: materiały konferencyjne)

By MM