Przeżywanie emocji wymaga ciągłej pracy, którą może wykonywać jedynie zintegrowany aparat psychiczny, radzący sobie z ich odbiorem, metabolizowaniem i pomieszczaniem.

s. 9

Jak wielokrotnie podkreślano, istnienie umysłu oznacza również świadomość własnego końca i często także niemożność pogodzenia się z tym faktem, niewiedzę i niemożność sformułowania odpowiedzi w tym momencie ewolucji, w którym możemy jedynie zadawać pytania. Niezdolność tolerowania braku odpowiedzi prowadzi do swoistej znieczulicy i niezbędnych kłamstw, które nazywamy religią, fanatyzmem, wiarą itp. (…) Tylko wskutek wieloletniego dojrzewania zdolności do myślenia możemy – bez egzorcyzmów – skonfrontować się z przemijalnością naszej egzystencji bez konieczności przywierania do kłamstw, nawet tych, które powszechnie przyjmuje się za prawdę.

s. 41-42

Identyfikacja projekcyjna jest uznawana za podstwową aktywność ludzkiego umysłu w procesie komunikacji. Większość identyfikacji projekcyjnych płynie od pacjenta do analityka, ale nie zawsze się tak dzieje: czasami kierunek przepływu ulega odwróceniu i zmęczony , niedostępny lub cierpiący analityk ewakuuje lęki w umysł pacjenta, którego umysł chwilowo przejmuje wówczas funkcję bieguna receptywno – śniącego.

s. 79

Przeniesienie ujawnia się podczas sesji na różne sposoby: poprzez powtarzanie lub projekcję fantazmatów na zewnątrz poprzez identyfikację projekcyjną (nieprzypadkowo tak wielu psychoanalityków coraz rzadziej zajmuje się treścią, przywiązując większą wagę do rozwijania lub naprawy narzędzi służących opracowywaniu owej treści), a także we wszelkich opowieściach, sposobach ekspresji posiadających potencjał komunikowania aspektów zmysłowych i cierpienia oraz wyrażających brak funkcji lub istnienie dysfunkcji.

s. 185

Spis treści

1 Unikanie emocji, przeżywanie emocji
2 Obraz i narracja – niekończąca się zabawa
3 Przykłady i pytania
4 Bion – komentarze teoretyczne i kliniczne
5 Myśli Biona i ich zastosowanie – implikacje kliniczne
6 Psychoanalityczne skale i zanieczyszczenie świetlne
7 Myślenie niepomyślanego
8 Czy seksualność może jeszcze budzić zgorszenie?
9 Wariacje na temat przeniesienia i przeciwprzeniesienia
10 Ćwiczenia psychoanalityczne
Bibliografia

Unikanie emocji, przeżywanie emocji, Antonino Ferro, Wydawnictwo Oficyna Ingenium