Terapia psychodynamiczna. Praktyka oparta na dowodach, Richard F. Summers, Jacques P. Barber

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Spis treści

Wprowadzenie  13

CZĘŚĆ I. KONTEKST
Rozdział 1. Dlaczego psychoterapia dynamiczna?  21
Rozdział 2. Pragmatyczna psychoterapia psychodynamiczna – model pojęciowy i techniki  39
Rozdział 3. Inne metody psychoterapii  69

CZĘŚĆ II. FAZA OTWARCIA
Rozdział 4. Przymierze terapeutyczne – cel, zadanie i więź  95
Rozdział 5. Podstawowe problemy psychodynamiczne, część I  117
Rozdział 6. Podstawowe problemy psychodynamiczne, część II  155
Rozdział 7. Psychodynamiczne opracowanie przypadku  199
Rozdział 8. Określenie przedmiotu uwagi i ustalenie celów  219

CZĘŚĆ III. FAZA ŚRODKOWA
Rozdział 9. Narracja – konstruowanie własnej opowieści  241
Rozdział 10. Zmiana  263
Rozdział 11. Ważne chwile w psychoterapii  287
Rozdział 12. Mocne strony terapeuty, czyli radzenie sobie z przeciwprzeniesieniem  303

CZĘŚĆ IV. ŁĄCZENIE RÓŻNYCH METOD LECZENIA
Rozdział 13. Leczenie psychofarmakologiczne i psychoterapia  319
Rozdział 14. Pacjent jest częścią rodziny – we współpracy z Ellen Berman  349

CZĘŚĆ V. FAZA KOŃCOWA
Rozdział 15. Cele i zakończenie terapii  371

Bibliografia  393
Indeks  411

Terapia psychodynamiczna. Praktyka oparta na dowodach, Richard F. Summers , Jacques P. Barber, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014