SPIS TREŚCI:

Część I. Zrozumieć chroniczny wstyd

 • Wstyd: problem, o którym się nie mówi
 • Wstyd jest relacyjny
 • Wstyd i relacyjny mózg
 • Relacyjne i neurobiologiczne narracje o wstydzie
 • Rozpoznanie wstydu

Część II. Uleczyć chroniczny wstyd

 • Wymagania do pracy z chronicznym wstydem
 • Budowanie prawopólkulowego kontaktu
 • Narracja jako integracja prawej półkuli mózgu
 • Wyciąganie wstydu na światło i powietrze
 • Praca ze zdysocjowanym wstydem
 • Redukcja wstydu na przestrzeni życia

Terapia chronicznego wstydu. Perspektywa relacyjna i neurobiologiczna, Patricia A DeYoung, WUJ 2019