Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna pod red. Cataliny Bronstein

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Ponieważ nadmierna zawiść systematycznie atakuje i uszkadza dobry obiekt, zawistna osoba czuje, że dobre doświadczenia pozostają poza jej zasięgiem, a odczuwane gratyfikacja i przyjemność są minimalne. Doświadczenie deprywacji nasila destrukcyjne ataki na obiekt, co skutkuje powstaniem błędnego koła zawiści, deprywacji oraz introjekcji skąpych obiektów, które wzmacniają się wzajemnie. Ostatecznie niepowodzenie w introjekcji dobrych i łagodnych obiektów poważnie osłabia zdolność kochania. Brak gratyfikacji osłabia uczucia miłości do zewnętrznego obiektu, zdolnego dostarczyć doświadczenia przyjemności, satysfakcji i spełnienia. /s. 148/

Zachłanność stanowi silne pragnienie posiadania tego, co jest intensywnie pożądane i potrzebne. (…) Zachłannosć jest jednak emocją, która wykracza daleko poza zaspokojenie potrzeb. Prowadzi do chciwego odebrania wszystkiego, co obiekt posiada, bez zainteresowania stanem, w jakim ten obiekt pozostaje. /s. 150/

Spis treści:
Wprowadzenie – Catalina Bronstein
1. Melanie Klein: początki – Catalina Bronstein
2. Freuda i Klein koncepcja fantazji – Elizabeth Bott Spillius
3. Pozycja paranoidalno-schizoidalna – Priscilla Roth
4. Pozycja depresyjna – Jane Temperley
5. Poza pozycją depresyjną: Ps(n 1) – Ronald Britton
6. Kompleks Edypa – Jill Boswell
7. Zawiść i wdzięczność – Marco Chiesa
8. Czym są obiekty wewnętrzne? – Catalina Bronstein
9. Identyfikacja projekcyjna – David Bell
10. Symbolizacja – Hanna Segal
11. Zmiany modeli umysłu – Hanna Segal
12. Teoria pomieszczania Biona – Ruth Riesenberg-Malcolm
13. Przeniesienie – Betty Joseph

Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna pod red. Cataliny Bronstein, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Warszawa 2014