Techniki terapii psychodynamicznej. Praca nad emocjami w relacji terapeutycznej, Karen J. Maroda

psychoterapia psychodynamiczna emocje praca terapeutyczna terapia
Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

(…) w pewnym stopniu każda osoba odtwarza swoją przeszłość podczas terapii – nawet jeżeli leczenie jest krótkie. Im dłużej trwa terapia i im głębiej sięga, tym bardziej  jest prawdopodobne, że obydwie strony zaangażują się w długi proces rekonstrukcji przeszłości. Istotą terapii jest przepracowywanie tychże zawiłości, co wymaga konsultacji z klientem w trakcie leczenia, a także autorefleksji i być może również konsultacji wychodzących poza ramy terapii. (s. 47)

(…) zarówno świadome, jak i nieświadome procesy odbywają się w powiązaniu z sobą. Przesunięcie informacji z obszaru świadomości do nieświadomości uwalnia świadomy umysł, umożliwiając uczenie się nowych zadań i przechowywanie nowych informacji. (s. 174)

(…) emocje są wywoływane przez nieświadome procesy. (s. 175)

(…) bez emocji bowiem nie może nastąpić zmiana. (s. 181)

Techniki terapii psychodynamicznej. Praca nad emocjami w relacji terapeutycznej, Karen J. Maroda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014