Praca z ludźmi, którzy nawykli do „komunikowania się poprzez ciało” jest poważnym wyzwaniem zarówno dla lekarzy, jak i dla psychoanalityków. Joyce McDougall udziela cennych wskazówek, formułuje interesujące koncepcje teoretyczne i poszerza obszar psychoanalitycznych dociekań. Swoje rozważania ilustruje licznymi fascynującymi przykładami klinicznymi, dzięki czemu czytelnik może śledzić zarówno to, co rozgrywa się w „teatrach umysłu” pacjentów, jak i ujawnianie się tych treści w „teatrach ciała”.

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie Jedność psychosomatyczna i psychoanalityczna podróż

1. Mater
2. Matryca somatopsychiczna
3. O psychicznej deprywacji
4. Psychosomatyczna para – matka i dziecko
5. O śnie i śmierci
6. Uczucia, rozpraszanie uczuć i stan bezuczuciowości
7. Analityk i pacjent bezuczuciowy
8. Racje serca
9. Niewypłakany żal
10. Jedno ciało dla dwóch osób
11. Les Fruits de la Mère

Teatry ciała Psychoanalityczne podejście do chorób psychosomatycznych, Joyce McDougall, Oficyna Ingenium 2014