Tag: rekonendacje ptp

Rekomendacje PTP: Wskazówki dla rodziców, opiekunów, dzieci, adolescentów i profesjonalistów

Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy, tzn. pozostawanie w dobie pandemii COVID-19 stawia przed wszystkimi nowe wyzwania wobec formy świadczonej pomocy dla pacjentów oraz poka-zuje potrzebę jeszcze większej integracji specjalistów podejmujących pracę z dziećmi i młodzie-żą oraz ich… Read More