Pokazywanie 5 Wynik(i)

Skutki pandemii koronawirusa: przewlekły stres uderza nie tylko w psychikę

U osoby pozostającej w izolacji może zatem rozwijać się, typowa dla odpowiedzi na stres, zwiększona aktywacja układu współczulnego i osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, czego skutkiem jest podniesienie poziomu markerów stanu zapalnego. Organizm dostosowuje się w ten sposób do zwiększonego ryzyka doznania urazów, by zwiększyć prawdopodobieństwo przetrwania w niekorzystnych okolicznościach. Tymczasem u osób będących w kontakcie z innymi …

Rekomendacje PTP: Wskazówki dla rodziców, opiekunów, dzieci, adolescentów i profesjonalistów

Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy, tzn. pozostawanie w dobie pandemii COVID-19 stawia przed wszystkimi nowe wyzwania wobec formy świadczonej pomocy dla pacjentów oraz poka-zuje potrzebę jeszcze większej integracji specjalistów podejmujących pracę z dziećmi i młodzie-żą oraz ich rodzinami. Musimy pamiętać, że znajdujemy się w sytuacji szczególnej, wymagającej dostosowania się do nowej rzeczywistości, w której …

Psychoanaliza w erze koronawirusa, Cosimo Schinaia

To oczywiste, że ludzie sięgają po rozliczne mechanizmy obronne: rozszczepienie, intelektualizację, zaprzeczenie, przemieszczenie, wyparcie, stłumienie i zaprzeczenie rzeczywistości. Każdy mechanizm obronny jest pewnym rozwiązaniem, a jednocześnie skrywa lęk płynący z rozpoznania niebezpieczeństwa, którego nie sposób uniknąć. Mówiąc w terminach kleinowskich, wydaje się, że mamy do czynienia z regresją do pozycji paranoidalno-schizoidalnej. Niesie to ryzyko, że …

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa Cię bić, grozić Ci, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszaćTwoich praw. Prawo jest po to, aby Cię chronić-zgłaszajorganom ścigania każdy akt przemocy i domagajsię ukarania sprawcy.Zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Całość: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf?fbclid=IwAR0nl8nrR0EpE5xoR1GfZzq427ImM-W4ocdJSZhNhZChms7LTvXv1O9DHiY