Szkolenie: Podstawy terapii dysfunkcji seksualnych kobiet w procesie indywidualnym, 10.04.2021

Za nami bardzo wartościowe szkolenie POSTAWY TERAPII DYSFUNKCJI SEKSUALNYCH KOBIET W PROCESIE INDYWIDUALNYM. Szkolenie przeprowadziła pani Izabela Jąderek, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (nr certyfikatu 137). Certyfikowany psychoseksuolog (ECPS) Europejskiej Federacji Seksuologicznej i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Certyfikowany nauczyciel mindfulness (uważności) i programu MBSR Polskiego Instytutu Mindfulness i Institute of Mindfulness-Based Approaches (inf. o specjalistce ze strony wydarzenia).

Podczas szkolenia zostały omówione:
– specyfika seksualności kobiet w perspektywie medycznej, psychologicznej, społecznej i kulturowej
– najczęściej zgłaszane przez kobiety trudności natury seksualnej
– omówienie kryteriów diagnostycznych klasyfikacji ICD-11 (porównanie z ICD-10) i DSM-5 wraz z istotnymi zmianami
– modele cyklu reakcji seksualnych kobiet – elementy psychologiczne i fizjologiczne
– rola czynników psychologicznych w kształtowaniu i utrwalaniu się dysfunkcji seksualnych
– czynniki somatyczne a problemy seksualne
– przeprowadzenie wywiadu dotyczącego dysfunkcji seksualnych (język, omówienie kontekstu indywidualnego i relacyjnego)
– techniki wykorzystywane w terapii i planowanie jej procesu
– konceptualizacja pracy dot. dysfunkcji seksualnych na zanonimizowanych przykładach pracy gabinetowej.

Dziękuję p. Izie za przekazanie wartościowego materiału, dużą ilość przykładów z własnej pracy oraz za stworzenie przestrzeni do dyskusji. Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach.