AUTORKA O KSIĄŻCE:

„Pierwszy rozdział traktuje o podejściu teoretycznym opracowanym w Tavistock Relationships. W drugim rozdziale przyglądam się kluczowym według mnie elementom psychoanalitycznej konsultacji i diagnozy par. Są to: zapewnienie pomieszczania, sformułowanie wstępnego rozumienia problemu w relacji oraz ocena możliwości skorzystania przez daną parę z tego rodzaju terapii wraz z oceną ryzyka. Pacjenci często wykazują ambiwalencję wobec podjęcia psychoanalitycznej terapii par – jedna z osób może nie chcieć pomocy, pojawia się lęk o przetrwanie relacji i całej rodziny, partnerzy niepokoją się, co będzie oznaczała dla nich sama terapia. Opisuję ten proces w rozdziale trzecim. Pokazuję również, jak stworzyć setting analityczny pary, w którym może odbywać się terapia. Przedstawiam ramę opracowaną przez Tavistock Relationships i model koterapii. W tym sensie rozdziały 2 i 3 stanowią zestaw wskazówek do rozpoczynania pracy z parą.

W rozdziale czwartym koncentruję się wokół pojęć nieświadomej fantazji, wspólnej nieświadomej fantazji, nieświadomych przekonań i świadomych fantazji. Opisuję każde z nich oraz ich użyteczność w kontekście myślenia o relacji pary i pracy z parą. W rozdziale piątym badam obszar przeniesienia i przeciwprzeniesiania w pracy z parami. Wprowadzam też zagadnienie żywego świata wewnętrznego pary i sposobu, w jaki terapeuta może do niego dotrzeć za pomocą doświadczania kontaktu z parą w gabinecie. Ilustracja kliniczna pomaga zrozumieć ideę gromadzenia przeniesienia. Pojawia się też wątek pracy zarówno z „relacją przeniesieniową w parze”, jak i „przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem w relacji terapeutycznej”. Rozdział szósty traktuje przede wszystkim o głównych pojęciach, kluczowych w pracy z parami, czyli o identyfikacji projekcyjnej i systemie projekcyjnym pary. Nie wszystkie systemy projekcyjne funkcjonują tak samo. Podkreślam tu, jak istotne jest rozpoznanie ich charakteru. Piszę też w tym miejscu o nieświadomym wyborze partnera i dopasowaniu partnerskim. W rozdziale siódmym przyglądam się narcyzmowi i zdolności pary do dzielenia przestrzeni psychicznej, co bywa zarówno codziennym problemem, jak i zaburzeniem dynamiki związku. Podaję też kilka przykładów klinicznych pracy z tego rodzaju problemami.

W rozdziale ósmym ukazuję inną perspektywę patrzenia na intymną relację. Poruszam wątek seksu i relacji seksualnej pary oraz często zgłaszanego problemu – utraty pożądania.

Rozdział dziewiąty jest najbardziej ze wszystkich skoncentrowany na wątku techniki pracy. Przyglądam się w nim zagadnieniom interpretacji na temat pary oraz innym interwencjom czynionym przez terapeutów par. Opisuję, jak, korzystając ze stanu umysłu pary, formułować interpretacje dotyczące różnych relacji i różnych obszarów dynamiki rozgrywającej się w gabinecie, aby móc w końcu wprowadzać „interpretacje na temat pary”.Ostatni rozdział, dziesiąty, dotyczy kończenia pracy, ale myśląc o tym, należy zastanowić się również nad celem analitycznej pracy z parą. Proponuję spójny z treścią całej książki sposób formułowania takiego celu.”

Ze wstępu Mary Morgan.

NAPISALI O KSIĄŻCE:

„Książka Mary Morgan to rzadki dar i bez wątpienia lektura obowiązkowa dla każdego psychoanalitycznego terapeuty par. Morgan udało się w tym jednym tomie w przystępnej formie zawrzeć praktyczne wskazówki, jak prowadzić terapię. Pisze o tym z perspektywy ogromnej wiedzy, jaką gromadziła przez lata, badając obszar trudności zgłaszanych przez pary w gabinecie, pomagania im oraz szkolenia licznych kolegów i studentów. Publikacja ta porusza pełną gamę wątków – od rozpoczynania do kończenia oraz od teorii do praktyki. Treść jest przy tym jasna i klarowna, a równocześnie zachwyca mądrością i dopracowaniem”.

David Scharff, M.D., International Psychotherapy Institute, prezes sekcji do spraw psychoanalizy par i rodzin International Psychoanalytic Association.

„Mary Morgan wspaniale przedstawiła kluczowe dla psychoanalizy koncepcje w świetle ich znaczenia dla badania i rozumienia nieświadomych podwalin intymnej relacji pary. Pokazała też, jak przyjmowana przez terapeutę par postawa psychoanalityczna, postawa, jak pisze autorka, oparta na przyjęciu „stanu umysłu pary”, tworzy w relacji przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej setting terapeutyczny, w ramach którego para może doświadczyć zmiany, a także zrozumieć i zmodyfikować antyrozwojową dynamikę swojego związku… Nareszcie mamy podręcznik psychoanalitycznej psychoterapii par”.

Stanley Ruszczynski, psychoanalityk (British Psychoanalytic Association), konsultant i psychoterapeuta dorosłych, a także dyrektor kliniczny Portman Clinic w latach 2005-2016.

„Pomysł stworzenia tej książki powstał kilka lat temu, więc na ukazanie się jej drukiem trzeba było długo czekać. Zdecydowanie było warto. Jestem przekonana, że wkrótce zyska ona miano klasycznego tekstu opisującego podejście psychoanalityczne w psychoterapii par zapoczątkowane i doskonalone przez 70 lat w Tavistock Relationships.”

Susanna Abse, była dyrektor obecnie starszy wykładowca, Tavistock Relationships, współredaktorka serii: The Library of Couple and Family Psychoanalysis.

„Niniejsza książka opisująca i ilustrująca wypracowane w Tavistock Relationships podejście do pracy z parami stanowi żywe i bezpośrednie sprawozdanie z tej pracy, a jednocześnie wnikliwie analizuje teorię, z której wywodzi się nurt. Jestem przekonany, że każdy, kto podejmuje się pracy w dziedzinie terapii par lub planuje szkolić się w tym kierunku, uzna tę książkę za niezwykle pomocną, bo zarówno motywującą do pracy, jak i porządkującą wiedzę z trudniejszych obszarów”.

Dr Ronald Britton, członek Royal Society of Psychiatrists, honorowy członek British Psychoanalytical Society

Stan umysłu pary. Psychoanalityczna terapia par, Mary Morgan, Oficyna Wydawnicza Fundament 2021