Skuteczność terapii psychodynamicznej, Jonathan Shedler

ZDROWIE PSYCHICZNE: Pozycje z Shedler-Westen Assessment Procedure (SWAP-200 Shedler&Westen, 2007)

Człowiek:

– Jest w stanie skutecznie i produktywnie wykorzystywać swoje talenty, umiejętności, energię.

– Lubi wyzwania; znajduje przyjemność w osiągnięciach.

– Jest w stanie utrzymać znaczący związek miłośny charakteryzujący się prawdziwą intymnością i troską.

– Odnajduje sens w przynależności i wkładzie w większą społeczność.

– Jest w stanie znaleźć sens i spełnienie w prowadzeniu , uczeniu i troszczeniu się o innych.

– Jest empatyczny/a; jest wrażliwy/a , reaguje na potrzeby i uczucia innych.

– Jest w stanie skutecznie i adekwatnie ocenić siebie, kiedy zajdzie potrzeba.

– Docenia i reaguje na humor.

– Jest w stanie przyswoić informacje, które są emocjonalnie zagracające (tzn. zagrażają wyznawanym poglądom, spostrzeżeniom i samo-ocenom) i potrafi z nich skorzystać.

– Zdaje się być pogodzony/a z bolesnym doświadczeniem z przeszłości, odnalazł/a w nich znaczenie i skorzystał/a z nich.

– Potrafi wyrazić siebie za pomocą słów.

– Prowadzi aktywne i satysfakcjonujące życie seksualne.

– Dobrze odnajduje się w sytuacjach społecznych.

– Zasadniczo odnajduje  zadowolenie i radość w aktywności życiowej.

– Wyraża afekt w sposób odpowiedni i o natężaniu adekwatnym do sytuacji.

– Posiada zdolność do rozpoznawania odmiennych punktów widzenia, nawet w tematach budzących silne emocje.

– Posiada standardy etyczne i moralne i stara się im sprostać.

– Jest kreatywny/a; jest w stanie zobaczyć sprawy lub podejść do problemów w oryginalny sposób.

– Jest sumienny/a i odpowiedzialny/a.

– Jest raczej energetyczny/a i otwarty/a.

– Posiada wgląd psychologiczny, jest w stanie zrozumieć siebie i innych w subtelny i złożony sposób.

– Jest w stanie odnaleźć znaczenie i satysfakcje w dążeniu do długotrwałych  celów i ambicji.

– Jest w stanie stworzyć bliskie i trwające przyjaźnie charakteryzujące się wzajemnym wsparciem i dzieleniem doświadczeń.

Tłumacz z ang. Grzegorz Andreasik

Całość: http://betkowski-psychoterapia.pl/wp-content/uploads/2012/06/Skuteczno%C5%9B%C4%87-terapii-psychodynamicznej.pdf