Dziś analizy nad narcyzmem ciąg dalszy.

fot. Gabinet psychoterapii superEGO
zdj. Gabinet psychoterapii superEGO,
frag. N. Symington, Narcyzm. Nowa teoria

Kiedy patrzę na narcyzm przez pryzmat wrażliwości, widzę oparty na wstydzie strach przed byciem zwyczajnym. Widzę strach, że nigdy nie poczuję się na tyle nadzwyczajnie, aby zostać zauważonym, być kochanym, należeć lub pielęgnować poczucie celu. /Brené Brown/

Głównym warunkiem osiągnięcia miłości jest przezwyciężenie własnego narcyzmu. Orientacja narcystyczna to taka, w której doświadcza się jako realnego tylko tego, co istnieje w nas samych, podczas gdy zjawiska w świecie zewnętrznym same w sobie nie mają realności, lecz są doświadczane tylko z punktu widzenia ich użyteczności lub zagrożenia. Przeciwieństwem narcyzmu jest obiektywność; to zdolność widzenia innych ludzi i rzeczy tak jak oni , obiektywnie i żeby móc to oddzielić cel obraz z obrazu, który tworzą pragnienia i lęki. /Erich Fromm/

Dziękuję Instytutowi Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal za możliwość uczestnictwa w cyklu.

Kolegom i koleżankom z grupy: do następnego spotkania!

By MM