Jednostka wybiera narcyzm, aby uchronić się przed zatrważającym bólem.

Im poważniejszy charakter ma trauma, tym bardziej intensywne i uporczywe okazują się skłonności narcystyczne. Oznacza to, że jednostka potrzebuje większego wsparcia, aby jej zdrowa strona ośmieliła się wydobyć z narcyzmu. Zadanie pacjenta polega na rezygnacji z pewnych obron. Terapeuta ma natomiast wspierać część opowiadającą się za życiem, pomagając jej w walce z tym aspektem psychiki, który rozpaczliwie pragnie zachować narcystyczne schronienie i pozostać w stanie znieczulenia.

Powyższe cytaty pochodzą z Narcyzm. Nowa teoria, Neville Symington

fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Pracowaliśmy dziś na seminarium (pierwszym z ośmiu) w temacie narcyzmu.

Na stronie organizatora widnieje wpis dot. wydarzenia:

Seminarium poświęcone będzie pogłębianiu wiedzy i rozumienia procesów psychicznych pacjentów przejawiających narcystyczny sposób funkcjonowania w oparciu o wybraną literaturę oraz doświadczenia kliniczne z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie . Omawiane zagadnienia narcyzmu będą dyskutowane w odniesieniu do pacjenta , terapeuty oraz relacji terapeutycznej. Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych podejściem psychoanalitycznym, pracujących z tzw: “trudnym pacjentem” w placówkach
publicznej służby zdrowia, innych instytucjach i gabinetach prywatnych.


Nasze analizy będą skupione głównie wokół poniższych zagadnień:

  • Fenomenologia narcyzmu w oparciu o teksty N.Symingtona, H.Rosenfelda,
  • M. Waddell, J. Steinera H. Segal i Davida Bella
  • Negatywna reakcja terapeutyczna u pacjentów narcystycznych
  • Destrukcyjny narcyzm i popęd śmierci
  • Leczenie jako narcystyczne zagrożenie
  • Korupcja interpretacji przez narcyzm
  • Narcyzm w adolescencji

Niezmiennie dziękuję Instytutowi Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal za możliwość uczestnictwa w cyklu.

Dziękuję uczestnikom/czkom za bezpieczną, bardzo przychylną i twórczą atmosferę na seminariach.

Szczególne podziękowania przekazuję prowadzącej dzisiejsze spotkanie p. Katarzynie Lenda Woźniak (psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor i terapeuta szkoleniowy ISPHS i PTPP, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek zespołu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej).

By MM