Seksualność osób starszych.

Na indywidualny obraz seksualności osób starszych składa się rozwiązanie naturalnego kryzysu rozwojowego, zmiany fizjologiczne i kontekst społeczno-kulturalny. Seksualność rozwija się przez całe życie i  nie zanika w okresie starości.

Przekonania społeczne o seksualności seniorów:

 • Aktywność seksualna w tym wieku jest szkodliwa dla zdrowia.
 • Sama idea seksualności osób starszych bywa postrzegana jako wstydliwa lub wręcz perwersyjna (u młodych seks, to przejaw witalności, u starych – lubieżności)
 • Seks w starszym wieku to żałosna próba odzyskania utraconej młodości.

W jaki sposób osoby starsze ustosunkowują się do stawianych im oczekiwań?:

 • Fetyszyzacja seksualności, czyli przesadna koncentracja na działaniu narządów płciowych, lęk przed ich utratą.
 • Odgrywanie ról osób aseksualnych (spełnienie oczekiwań społecznych, wymówka od życia seksualnego, ulga).
 • Kontynuacja zachowań w niezmienionej formie.
 • Ograniczenie aktywności.
 • Kontynuacja zachowań w zmienionej formie.
 • Całkowite wycofanie z zachowań seksualnych.
 • Postępowanie uzależnione od możliwości własnych i partnera/rki.

Ograniczenie aktywności może powodować frustrację oraz być drogą do całkowitego ograniczenia aktywności seksualnej, co przyśpiesza proces starzenia się biologicznego, psychicznego i społecznego. To często wiąże się z odrzuceniem również własnej cielesności: dbałości o higienę ciała, o kondycję fizyczną. Przekłada się zazwyczaj na zaniżanie własnej samooceny i pogłębiające się izolowanie społeczne.

Postawy osób starszych wobec zmian w sferze seksualnej:

 • Postawa obronna.
 • Ucieczka w uzależnienia, pracę, związki pozamałżeńskie.
 • Nieprzyznawanie się do niepowodzeń, poczucie osobistej porażki.
 • Postawa destrukcyjna.
 • Rezygnacja z aktywności.
 • Zachowania hipochondryczne.
 • Izolowanie się od innych.
 • Depresja.
 • Ryzyko pojawienia się objawów psychosomatycznych.
 • Chorobliwa zazdrość.
 • Postawa optymistyczna – szukanie rozwiązań problemów związanych z życiem erotycznym, nastawienie zadaniowe.

Główne problemy dotykające sfery seksualności:

 • Pogarszanie się stanu zdrowia.
 • Samotność (niezaspokajanie potrzeby ciepła, zrozumienia, wsparcia i bliskości).
 • Zainteresowanie seksem spada znacząco u mężczyzn po 62 r.ż., u kobiet po 55 r.ż.
 • Wdowieństwo dotyczy głównie kobiet.
 • Rzadko występuje w związkach zadowolenie z seksu.
 • Częsta depresja i przygnębienie wynikające z samotności.
 • Najczęstsze formy aktywności podczas stosunku to: pocałunki w usta, pieszczoty piersi, pieszczoty narządów partnera/ki

Przyczyny braku aktywności seksualnej:

 • Kobiety: brak partnera, brak potrzeby, niechęć do seksu.
 • Mężczyźni: problemy zdrowotne.
 • Ok. 10% mężczyzn i ok. 3% kobiet realizuje swoje potrzeby seksualne poza związkiem.

Na podstawie wykładów dla studentów kierunku: Psychogeriatria z neurorehabilitacją – studia podyplomowe, PUM, Szczecin, 2013r.