Seksualność osób starszych w Polsce.

„nie istnieje limit wiekowy dla kobiecej i męskiej seksualności” – Masters i Johnson

 

Czynniki wpływające pozytywnie na seksualność kobiet:

 • Samoocena w zakresie własnej atrakcyjności (znacząco determinuje nastawienie na zaspokajanie potrzeb własnych i partnera/rki, a także inicjatywę seksualną).
 • Zaangażowanie w związek (wpływa na inicjatywę i satysfakcję z seksu, zachowania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb seksualnych, różnorodność stosowanych technik seksualnych).
 • Namiętność w związku.
 • Psychiczna męskość, płeć psychiczna męska lub nieokreślona.
 • Potrzeba gratyfikacji seksualnej wiążąca się z częstym podejmowaniem stosunków seksualnych.
 • Pozostawanie w związku.

Czynniki wpływające pozytywnie na seksualność mężczyzn:

 • Zaangażowanie w związek i samoocena w zakresie atrakcyjności seksualnej.
 • Potrzeby seksualnej gratyfikacji (im większe tym możliwa większa częstotliwość stosunków płciowych i większa różnorodność technik seksualnych).
 • Psychiczna męskość.
 • Brak negatywnego wpływu stereotypów płci na aktywność i satysfakcję seksualną.
 • Pozostawanie w związku.

Czynniki negatywnie wpływające na seksualność:

 • Stosowanie stereotypów kobiecości (kobiety).
 • Stosowanie stereotypów starości kobiety i mężczyźni).

Na podstawie wykładów dla studentów kierunku: Psychogeriatria z neurorehabilitacją – studia podyplomowe, PUM, Szczecin, 2013r.