Różne oblicza agresji. Studium psychologiczno-socjologiczne, red. prof. dr hab. Barbara Pilecka

agresja
Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Anomia (Anomy) oznacza stan świadomości człowieka wykorzenionego moralnie, człowieka, który zamiast norm posiada już tylko chaotyczne popędy, który został pozbawiony poczucia ciągłości, wspólnoty, zobowiązania. Człowiek anomiczny stał się sterylny duchowo, reaguje wyłącznie na samego siebie, przed nikim nie jest odpowiedzialny. Wartości innych są przedmiotem jego szyderstwa. Jego jedyną wiarą jest filozofia zaprzeczenia. Żyje na pograniczu doznawania braku przyszłości i braku przeszłości…Czy zjawisko to tłumaczy narastajacą falę agresji i przemocy, którą obserwujemy w Polsce? Z całą pewnością tak, jak również, rzuca światło na inne niepokojące zjawiska – rozpad więzi rodzinnej, wzrost lęków społecznych (bezrobocie, obawa o przyszłość, itp.) dając bardziej całościowy i złożony obraz naszej współczesnej rzeczywistości. /z okładki/

Różne oblicza agresji. Studium psychologiczno-socjologiczne, red. prof. dr hab. Barbara Pilecka, Wyd. Radamsa, 2000