Pobrano z www PFM

Opis publikacji: Książkę adresujemy do psychologów, terapeutów, pedagogów. Wierzymy, że będzie ona pomocnym narzędziem na etapie przygotowań do diagnozy i jej realizacji, wyboru narzędzi diagnostycznych i przygotowań do pracy terapeutycznej w gabinecie. Niektóre z treści mogą być użyteczne dla szerszego grona osób pracujących z dziećmi, np. rozdział dotyczący arteterapii może stać się inspiracją dla nauczycieli. Zwracamy jednak uwagę, że niektóre z publikowanych tu treści są skierowane wyłącznie do psychologów – osób z odpowiednimi uprawnieniami i umiejętnościami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Publikacja „Dzieci – uchodźcy. Standardy, narzędzia diagnozy i wsparcie psychologiczne” powstała w ramach 27–miesięcznego projektu „Pierwsze kroki w Polsce. Wsparcie prawne, psychologiczne i integracyjne dla dzieci i dorosłych poszukujących ochrony w Polsce”.

By MM