Psychoterapia a poszukiwanie szczęścia, Emmy van Deurzen

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Pełna energii, pasji i przystępnie napisana książka dotykająca kluczowej kwestii w psychoterapii – jak pomóc pacjentom żyć w pełni oraz nadawać życiu większy sens.

Zawartość:
Wstęp Szczęście a psychoterapia

Rozdział 1. Otwierając puszkę Pandory: wartości i przekonania w psychoterapii
Rozdział 2. Udane życie: filozofia przewodnikiem terapii
Rozdział 3. Psychologia pozytywna: nauka o udanym życiu
Rozdział 4. Przewidywalne trudności: codzienne wyzwania
Rozdział 5. Życiowy kryzys: triumf nad traumą
Rozdział 6. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem: uczucia pozostają nie wyrażone
Rozdział 7. Sens bytu: poza poszukiwanie szczęścia


Codzienne trudności:

a/ fizyczne:

 • ułomność
 • choroba
 • pragnienie
 • zależność
 • odcieleśnienie lub dysocjacja
 • śmierć

b/ społeczne:

 • odmienność
 • niezgoda
 • dominacja
 • nieuczciwość
 • wycofanie
 • destrukcja

c/ osobiste:

 • dylemat
 • fałsz lub oszukiwanie siebie
 • rozczarowanie
 • cierpienie
 • strach
 • przygnębienie lub depresja

d/ duchowe:

 • dezorientacja
 • dekadencja
 • urojenie
 • wątpliwość
 • dług
 • rozpacz /na podst. s. 123/

Ci, którzy zyskują poczucie, że ich życie jest takie, jakie powinno być, mają parę wspólnych cech. Ich celem nie jest szczęście, ale po prostu jak najpiękniejsze wykorzystywanie tego, co mają. Wykorzystać życie w pełni to raczej znaleźć lub stworzyć sens niż osiągnąć stan szczęśliwości. Chodzi o to, by znaleźć zadowolenie z istniejącego stanu rzeczy. Sens zaś nie jest doświadczeniem dawanym nam za darmo; jego stworzenie wymaga trudności i wyzwań. […] celem życia jest coś innego niż szczęście, coś, co można nazwać intensywnością egzystencji albo kontaktem z rzeczywistością. /s. 173/

Na tym właśnie polega terapia: na znalezieniu czasu, by sporządzić bilans naszego życia, lecz nie po to, by osiągnąć jeszcze więcej, ale po to, by się nauczyć widzieć rzeczy i rozmyślać o tym, kim się staliśmy i w jaki sposób chcemy żyć. Chodzi o wydostanie się z naszych kryjówek i odważenie się na odsłonięcie kotary zasłaniającej światło. Wymaga to rzeczywiście zastanowienia się nad tym, w którą stronę teraz mamy pójść. Chodzi o to, by się odważyć podjąć decyzję, dokąd ma zmierzać nasze przeznaczenie. Życie to wielka, nieznana kraina, a terapia daje nam mapę, kompas i przygotowanie do podróży. pozwala znaleźć ludziom bezpieczną drogę. Mając więc świadomość wszystkich zagrożeń, mogą sami siebie zachęcać do zdobywania się na odwage poszukiwania przygód. /s. 188/

Psychoterapia a poszukiwanie szczęścia, Emmy van Deurzen, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2010