Psychopatologia, Martin E. P. Seligman, David L. Rosenhan, Elaine F. Walker

Książka opisuje zmiany, jakie zaszły w dziedzinie psychopatologii. Czytelnik poznaje wszystkie poziomy naszego istnienia – od aktywności komórkowej przez działanie genów, hormonów i substancji chemicznych w mózgu do wpływów środowiska społecznego. Książka przedstawia odkrycia naukowe, które rzucają światło na zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, schizofrenia, lęk, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia seksualne i uzależnienia od narkotyków. Zgodnie z podejściem wcześniejszych wydań, autorzy poświęcają dużo uwagi diagnostyce i leczeniu zaburzeń. Opisują różne metody, a następnie ilustrują, często na przykładach, jak psychologowie posługują się nimi w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. /pobrano www.gandalf.com.pl/


Narcystyczne zaburzenie osobowości charakteryzuje się wygórowanym poczuciem doniosłości własnego „ja” i brakiem odczuć empatycznych. Towarzyszy temu „pretensjonalność” i zaabsorbowanie własną osobą w fantazjach na temat nieograniczonego sukcesu, siły i/lub urody oraz potrzeba bycia podziwianym. Oceniając siebie, ludzie cierpiący na to zaburzenie stosują mniej rygorystyczne standardy niż wobec innych (Ronningstam, 1998; Tangney, Wagner, Gramzow, 1992). Krytycyzm i obojętność innych oraz zagrożenie poczucia własnej wartości spotyka się z reakcją gniewu, wstydu lub upokorzenia. Oczywiście, niemalże całkowite zabsorbowanie własną osobą na różne sposoby zakłóca kontakty międzyludzkie. Wydaje się, że tym osobom brak zdolności identyfikowania tego, co czują inni. Mogą oni mieć wybujałe poczucie „namaszczenia”, oczekiwania, że świat wiele im zawdzięcza, nie wymagając w zamian żadnej odpowiedzialności. Są po prostu wyzyskiwaczami, wykorzystującymi innych do zaspokojenia własnych pragnień. Kiedy uda im się stworzyć związek, mogą w nim oscylować pomiędzy nadmierną idealizacją a skrajnym niedowartościowaniem drugiej osoby. Jednak za tą postawą narcystyczną może się kryć kruche poczucie własnej wartości oraz głęboko zakorzeniony lęk przed porażką.

Psychopatologia, Martin E. P. Seligman, David L. Rosenhan, Elaine F. Walker, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2017