Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe, Aneta Chybicka

twórcze myślenie kreatywność
Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Z Wprowadzenia:

Jest to książka praktyczna, przeznaczona dla osób, które same chcą rozwinąć umiejętności twórczego myślenia lub stawiają pierwsze kroki w roli trenerów i moderatorów warsztatów twórczego myślenia. Duży pożytek z publikacji odniosą trenerzy biznesu, kadra kierownicza różnych szczebli (książka opisuje m.in. techniki efektywnego prowadzenia spotkań grupowych i inspirowania członków zespołu do kreatywnych działań), pracownicy działów HR, studenci nauk społecznych, a także osoby pracujące w szkole. Publikacja podzielona jest na cztery części tematyczne. Pierwsza część dotyczy twórczych teorii (m.in. psychologia twórczości, koncepcje badania twórczości). Kolejna część ma za zadanie wprowadzić Czytelnika w twórcze przygotowania (np. do rozwiązywania problemów, rozwijania pomysłów). W części trzeciej, która wprowadza w twórczą organizację, znajdziemy wiele praktycznych wskazówek dotyczących m.in. twórczości w praktyce, selekcji i rekrutacji twórczych osób, diagnozy otwartych umysłów, motywacji do kreatywnego myślenia, burzy mózgów, kompletnej niekompetencji, czy zastosowania technik mieszanych. Ostatni rozdział – twórcze szkolenie – opisuje skuteczność treningów twórczości oraz zawiera konspekt szkolenia z zakresu technik twórczego myślenia. W obszernym aneksie Czytelnik znajdzie 35 slajdów dotyczących technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.


Zdaniem Rogersa, twórczość jest zależna od tego, w jakim stopniu jednostka jest otwarta na doświadczenie, czyli na ile korzysta z własnych myśli, emocji, pragnień, postrzega je i bez zniekształceń symbolizuje. Osoby o dużym potencjale twórczym potrafią korzystać z różnych obszarów wiedzy i doświadczeń, z odczuć własnego ciała i przeczuć, często niemających racjonalnego uzasadnienia. (s. 51)


Według Kruglanskiego i Webstera (1994), osoby kreatywne poznawczo nie są autorytarne, uparte, konwencjonalne, impulsywne i dogmatyczne. Otwartość sprzyja natomiast kreatywności, tworzeniu nowej wiedzy, nieteoreotypowości i innowacyjności. Co to oznacza? Otóż osoby otwarte mają  znacznie większą szansę na to, by być twórcze i komunikatywne. Istnieje jednocześnie małe prawdopodobieństwo, że będą one na przykład autorytarne. (s. 109)


Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe, Aneta Chybicka, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2010