Psychodrama w psychoterapii, Sylwia Stankiewicz, Katarzyna Tomczak

 

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

 

Psychodrama pozwala odkrywać i rozumieć siebie poprzez zanurzanie się we własnym doświadczeniu.


W Polsce wiele ośrodków psychoterapeutycznych stosuje rózne formy psychodramy. Jest to metoda terapii, która ma na celu m.in. redukcję napięcia przez działanie. Uczestni psychodramy zamiast opisywać swoje stany, przeżywa je tu i teraz. Wgląd dokonuje się w drodze intelektualnych interpretacji lecz poprzez rozpoznanie i zrozumienie swoich reakcji, zachowań i postaw oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami terapii.


Dzięki zadaniom psychodramatycznym pacjent ma wprowadzać do swojego życia nowe zachowania. Aby je zmodyfikować, musi nauczyć się wypróbowywać reakcje odpowiadające nowym warunkom. Musi też zauważyć, że wiele jego obecnych nawyków jest podobnych do tych, które miał w dzieciństwie i których właśnie wtedy się nauczył.


Zawartość:

I. Zarys teorii psychodramy
Rozdział 1 Wprowadzenie
Rozdział 2 Psychodrama w kategoriach społecznego uczenia się
Rozdział 3 Metody poznawczo-behawioralne wykorzystywane w psychodramie
Rozdział 4 Funckje psychodramy w kontekście społecznego uczenia się
Rzodział 5 Psychodarama jako trening umiejętności
Rzodział 6 Rola psychodramy grupowej

II. Techniki psychodramatyczne
Rozdział 7 Zasady pracy technikami psychodramatycznymi
Rozdział 8 Podział technik
Rozdział 9 Techniki psychodramatyczne – opis szczegółowy

III. Przykłady kliniczne
Rozdział 10 Praca z indywidualnymi problemami na tle grupy
Rozdział 11 Problematyczne sytuacje grupowe

Psychodrama w psychoterapii, Sylwia Stankiewicz, Katarzyna Tomczak, Wydawca: GWP, 2012