Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ, Katarzyna Dułak, Jan Świerszcz

lgbtq wpsarcie psychologiczne
Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Przykładem nadużycia w zakresie pomocy dla osób LGBTQ jest próba zmiany orientacji seksualnej w kierunku heteroseksualności, czyli tzw. terapia naprawcza, zwana też reparatywną lub konwersyjną. (s. 62)

U podstaw terapii afirmatywnych (od ang. affirm – zatwierdzić, uznać, honorować) leży pełna akceptacja i szacunek do tożsamości seksualnej i płciowej osoby zwracającej się po pomoc psychologiczną, bez względu na to czy jest to tożsamość większościowa (heteroseksualna) czy mniejszościowa. Polega na udzieleniu wsparcia m.in. poprzez uznanie tożsamości seksualnej i/lub płciowej klienta czy klientki bez podważania („Nie wyglądasz na …”), kwestionowania („Czy jesteś tego pewien?”) czy próby jej zmiany („Spróbujemy cię wyleczyć”). Samo przepełnione szacunkiem uznanie tej tożsamości jest pierwszym krokiem umożliwiającym przełamanie krzywdzącego schematu automatycznych reakcji zaskoczenia czy odrzucenia, których  mogą doświadczać osoby LGBTQ przy ujawnianiu nienormatywnej tożsamości. (s. 87)

Całość: http://www.kph.org.pl/publikacje/przemoc_i_uwlasnowolnienie_net.pdf

Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ, Katarzyna Dułak, Jan Świerszcz, KPH