Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline, Gabbard Glen O., Wilkinson Sallye M.

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Książka ta opisuje emocjonalne wyzwania, jakim musi stawić czoła terapeuta pracujący z pacjentami borderline. W systematyczny sposób stara się odpowiedzieć na pytanie, jak obchodzić się z przeciwprzeniesieniem, które pojawia się w toku terapii. Zilustrowaliśmy nasze poglądy opisami śledzonych minuta po minucie oraz godzina po godzinie interakcji zachodzących między terapeutą i pacjentem. Mamy świadomość, iż posługiwanie się analizą przeciwprzeniesienia jest tylko jednym z aspektów całego procesu leczenia osób z zaburzeniami osobowości typu borderline, jednak nie uda się świadomie prowadzić terapii w żadnym z pozostałych aspektów, jeśli nie uwzględni się emocjonalnych reakcji terapeuty.

ze Wstępu

Powstało już wiele ciekawych publikacji dotyczących zaburzeń osobowości typu borderline, jednak ta książka jest pierwszą, omawiającą szczegółowo wpływ jaki pacjent borderline wywiera na analityka lub terapeutę, który z nim pracuje. To niezwykle ciekawa, żywa i pasjonująca lektura, ponieważ Autorzy w tok wywodu umiejętnie wpletli winiety kliniczne, ożywiając rozgrywający się dramat trzech aktorów: niezwykłego pacjenta, współczesnych teorii psychoanalitycznych dotyczących zaburzeń typu borderline oraz klinicysty, który musi unieść swojego pacjenta a także swoje wewnętrzne konflikty, zmierzając poprzez psychiczną zmianę do poprawy funkcjonowania.

Chiristopher Bollas, Autor The Shadow of The Object oraz Being a Character

„(…) niektóre wrogie reakcje terapeuty mogą nawet pomóc pacjentowi pracować bardziej efektywnie.”

„Odnosząc się do pracy z destrukcyjnymi pacjentami, Bird (1972) pisze: „Wydaje mi się, że w tym ciężkim i mrocznym okresie terapii, gdy zarówno pacjent, jak i terapeuta są już prawie gotowi ją przerwać, przeniesienie przybiera jedyną w swoim rodzaju formę, w której można analizować najgłębiej destrukcyjne impulsy pacjenta”. Terapeci potrafiący pomieścić uczucia nienawiści przez wystarczająco długi czas często zauważają, że pod powierzchnią nienawiści drzemie skrywana tęsknota za miłością.”

„Prawdziwym wyzwaniem w pracy z pacjentami borderline jest wytrzymywanie tego, że jest się nienawidzonym, oraz tego, że samemu się nienawidzi, i powstrzymywanie się w tej sytuacji od działania, Winnicott (1949) pisał: „Matka musi tolerować swoją nienawiść do dziecka i jednocześnie nie działać pod jej wpływem.”

„Ustalenie tego, jakie zachowania pacjenta nie będą tolerowane, pomaga mu się zmierzyć z rzeczywistością, uświadamiając, iż nie może pozwalać sobie na wszystko bez poniesienia poważnych konsekwencji. Gdy nie ma ustalonych granic pacjenci mogą dojść do wniosku, że zdaniem personelu leczącego ekspresja gniewu jest terapeutyczna.”

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Przegląd zjawisk przeciwprzeniesieniowych w pracy z pacjentami borderline
Rozdział 2. Ustanowienie optymalnego dystansu
Rozdział 3. Ofiary,wybawiciele, oprawcy
Rozdział 4. Trzymanie, pomieszczanie i myślenie własnych myśli
Rozdział 5. Reakcja na wściekłość i nienawiść
Rozdział 6. Uczucia seksualne oraz kwestie płci
Rozdział 7. Odsłanianie się terapeuty
Rozdział 8. Rozszczepienie
Rozdział 9. Superwizja i konsultacja
Rozdział 10. Terapeutyczne aspekty pracy z przeciwprzeniesieniem
Bibliografia

Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline, Gabbard Glen O., Wilkinson Sallye M., Wydawnictwo Imago, 2011