“Mentalization-Inspired Work with Adolescents – Self-harm, Affect Regulation Difficulties” drugi “Mentalizing Approaches with Adults diagnosed with Personality Disorder – Individual, Couple and Family Work”- dwudniowy warsztat prowadzony przez profesora Eię Asena, w drugim dniu wspólnie z profesorem Peterem Fonagyem.

Wybieram się i polecam wydarzenie!

Peter Fonagy
Eia Asen
Eia Esen

Pobrano ze strony organizatorów wydarzenia Fundacja „Kontekst” na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin

Szanowni Państwo!
W imieniu Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie oraz Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM gorąco zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie, który odbędzie się w Krakowie w dniach 22-23 maja 2020 roku, a którego tematem będzie problematyka mentalizacji odniesiona do istotnych problemów klinicznych jakimi są, z jednej strony, zaburzenia regulacji emocji manifestowane przez samookaleczenia, z drugiej, psychoterapia indywidualna, rodzinna i par pacjentów z zaburzeniami osobowości. Stąd pierwszy dzień zatytułowny będzie “Mentalization-Inspired Work with Adolescents – Self-harm, Affect Regulation Difficulties” drugi “Mentalizing Approaches with Adults diagnosed with Personality Disorder – Individual, Couple and Family Work”. Dwudniowy warsztat będzie prowadzony przez profesora Eię Asena, w drugim dniu wspólnie z profesorem Peterem Fonagyem.

Profesor Peter Fonagy jest światowej sławy współtwórcą teorii mentalizacji, jego liczne publikacje przyczyniły się znacząco do rozwoju współczesnej psychoanalizy. Peter Fonagy, z wykształcenia psycholog kliniczny i psychoanalityk, jest profesorem psychoanalizy w Freud Memorial i dyrektorem Anna Freud Centre w Londynie, kierownikiem Department of Clinical, Educational and Health Psychology at University College London, superwizorem w British Psychoanalytical Society. Jego szczególnym obszarem zainteresowań klinicznych są wczesne relacje przywiązania, psychopatologia zespołów z pogranicza. Istotną wartością jego prac jest próba integrowania badań empirycznych z teorią psychoanalityczną.

Profesor Eia Asen jest wykładowcą w University College London, konsultantem psychiatrą wieku rozwojowego, terapeutą rodzinnym, wieloletnim dyrektorem Marlborough Family Service w Londynie oraz konsultantem psychoterapii w Maudsley Hospital w Londynie. Jest jednym z czołowych liderów terapii wielorodzinnej, autorem wielu publikacji poświęconych terapii rodzin, szczególnie w odniesieniu do problematyki przemocy, zaburzeń odżywiania i depresji.

Profesor Fonagy i profesor Asen przyjeżdżają do Krakowa po raz drugi. Ich warsztat w 2013 roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że podobnie będzie tym razem, gdyż jest to unikalna możliwość uczenia się od wybitnych klinicystów i zarazem teoretyków.

Warsztat będzie tłumaczony na język polski.

By MM