z okładki

Campbell i Hale opisują dojmujący wpływ emocjonalny, jaki ma na członków rodziny, przyjaciół i profesjonalistów więź z osobą, która próbuje się zabić; radzą, jak postępować w przypadku próby samobójczej i co robić dalej. Wyjaśniają też takie pojęcia, jak fantazja samobójcza i przedsamobójczy stan umysłu, ilustrując to przykładami klinicznymi, studiami przypadków, refleksjami samych pacjentów i opiniami specjalistów.

Badane przez nas osoby o skłonnościach samobójczych traktują swoje ciało – w kategoriach psychoanalitycznych – jako odrębny obiekt (jakby było inną osobą); ciało zostaje konkretnie utożsamione z osobą, która utraciła miłość i jest znienawidzona, czyli osobą wobec której istnieją silne, ambiwalentne uczucia. (…) u tych pacjentów wskutek rozszczepienia ego krytyczne i karzące superego postrzega ciało i jego impulsy jako odrębny, zły i niebezpieczny obiekt. Jest tak, jakby ego wymierzało karę na polecenie superego albo składało ciało w ofierze prześladującemu i mściwemu superego.

s. 41

Samookaleczenie jest aktem uszkodzenia i udręczenia własnego ciała w celu udręczenia umysłu innej osoby. Z kolei samobójstwo jest aktem zabicia własnego ciała w celu wzniesienia trwałego nagrobka w umyśle innej osoby.

s. 147

Spis treści

Podziękowania

O autorach

Wprowadzenie

Rozdział 1: Postawy wobec samobójstwa na przestrzeni wieków
Rozdział 2: Samobójstwo a choroba psychiczna
Rozdział 3: Psychoanalityczne rozumienie samobójstwa
Rozdział 4: Kompleks rdzenny
Rozdział 5: Fantazje samobójcze i przedsamobójczy stan umysłu
Rozdział 6: Jak uczenie się od pacjenta generuje teorię
Rozdział 7: Rola ojca w stanie przedsamobójczym
Rozdział 8: Stany przedsamobójcze w okresie dorastania
Rozdział 9: Implikacje dla terapeuty
Rozdział 10: Samookaleczenie
Rozdział 11: Relacja pacjentki
Rozdział 12: Zakończenie

Indeks rzeczowy

Pracując w ciemnościach. Jak zrozumieć przedsamobójczy stan umysłu, Donald Cambell, Rob Hale, Wydawnictwo Imago, Gańska 2023