Wprowadzenie

Gdy pracujemy z trudnym pacjentem, musimy myśleć o nim nie tylko jako o jednostce, która ma swoją historię i zmaga się z określonymi problemami, ale także widzieć w nim przejaw specyficznej konfiguracji psychopatologicznej, która – jeżeli jej nie zdołamy jej zidentyfikować i unieszkodliwić – zablokuje proces leczenia.Słowo „psychopatologia” – po której sięgam, by opisać uwarunkowania dolegliwości danego pacjenta – często wydaje się dyskryminujące i uprzedmiotawiające, rzadko więc sięgamy po nie w psychoanalitycznych dyskusjach. Jednak, moim zdaniem, psychopatologia to podstawowy element przenikający proces analityczny i nadający mu strukturę, warunkujący przeniesienie oraz wyznaczający momenty impasu lub przekształcenia. Innymi słowy, istnieje stałe dialektyczne napięcie między psychopatologią oraz dostępnym nam zestawem narzędzi umożliwiającym rozumienie pacjenta i wspieranie zmiany.

Spis treści:

 1. Jak rozumiemy określenie „trudni pacjenci”?
 2. Trauma jako źródło patologii
 3. Trauma w pierwotnej relacji
 4. Obrony i konstrukcje psychopatologiczne
 5. Psychiczne wycofanie
 6. Superego trudnych pacjentów
 7. Nieświadome pacjentów neurotycznych, borderline i psychotycznych
 8. Patologie seksualne
 9. Przeniesienie erotyczne – od snu do urojenia
 10. Czy pedofilię można wyleczyć?
 11. Zagadka transseksualizmu
 12. Refleksje na temat źródeł perwersji seksualnych
 13. Perwersyjna fascynacja organizacją destrukcyjną
 14. Uzależnienie od Internetu
 15. Niektóre problemy związane z leczeniem pacjentów borderline
 16. Elementy analitycznej terapii pacjentów psychotycznych
 17. Terapeutyczne podejście do doświadczenia urojeniowego
 18. Problematyczna pozycja przeniesienia w stanach psychotycznych
 19. Trudni pacjenci – wnioski

Praca z trudnymi pacjentami. Od nerwicy do psychozy, Franco De Masi, Oficyna Ingenium, 2017