Praca z pacjentem perwersyjnym w procesie psychoterapii psychodynamicznej, Piotr Miszewski

Jak Kernberg definiuje perwersje? Według niego perwersja to stabilne, chroniczne, sztywne ograniczenie seksualnego zachowania, charakteryzującego się ekspresją jednego z polimorficznych, perwersyjnych, infantylnych, częściowych popędów, który traktowany jest jako przymus, niezastąpiony warunek wstępny do uzyskania seksualnego podniecenia i orgazmu (Kernberg O., 1989b. 1991; Stoller, 1975). Wszystkie seksualne perwersje łączy ciężkie zahamowanie seksualnej wolności i elastyczności z idealizacją seksualnego scenariusza pochodzącego od szczególnego polimorficznego perwersyjnego infantylnego popędu, który dominuje u pacjenta (Kernberg O., 2004).

Fragment wykładu: Praca z pacjentem perwersyjnym w procesie psychoterapii psychodynamicznej, Piotr Miszewski w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu: Teoria i praktyka Terapeutyczna „Między miłością a nienawiścią – o seksualności”, 02.-03.12.2016, Gdańsk

Całość: http://www.konferencja.raclawicka.gda.pl/doc/miszewski.pdf