Poza zasadą przyjemności, Sigmund Freud

Źródło: Internet

 

Pod wpływem otaczającego nas realnego świata zewnętrznego cześć id ulega szczególnemu rozwojowi. Pierwotnie jako warstwa korowa, wyposażona w organy służące do odbierania bodźców i do ochrony przed nimi, wytworzyła się osobna struktura, która od tej pory pośredniczy między id a światem zewnętrznym. Tę sferę naszego życia psychicznego nazywamy JA, ego (Ich).


(…) świadomość jest w ogóle stanem nietrwałym. Coś, co jest przedmiotem świadomości, jest nim tylko przez chwilę.


 

 

(…) warunkiem normalności jest utrzymywanie się określonych wewnętrznych oporów. Do zaniku oporów wraz z wynikającą stąd aktywizacją treści nieświadomych regularnie dochodzi w stanie snu, co stwarza warunki do powstawania marzeń sennych.


Jeśli chodzi o popęd niszczycielski, to można sądzić, że jego ostatecznym celem jest sprowadzenie istot żywych z powrotem do stanu nieorganicznego. Dlatego też nazywamy go popędem śmierci.


(…) marzenie senne zawsze jest rezultatem jakiegoś konfliktu, swego rodzaju produktem kompromisowym.

Uderzające jest to, ze istnieją ludzie, których pociągają jedynie przedstawiciele ich własnej płci i ich narządy płciowe.

Również uderzające jest, że istnieją ludzie, których formy pożądania przypominają pożądanie seksualne, którzy jednak nie interesują się narządami płciowymi czy też normalnym wykorzystaniem; takich ludzi nazywamy zboczeńcami.

Rzuca się w oczy fakt, ze wiele dzieci bardzo wcześnie objawia zainteresowanie swymi narządami płciowymi i drażni je; z tej racji uważa się je za zdegenerowane.


Spis treści:
  • Od Redakcji
  • Poza zasadą przyjemności
  • Ego i id
  • Zarys psychoanalizy
  • Badanie skończona i nieskończona
  • Psychologia zbiorowości i badanie ego
  • Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa
  • Indeks nazwisk
  • Indeks terminów i pojęć

Poza zasadą przyjemności, Sigmund Freud, PWN, Warszawa 1994