Współczesna psychoterapia opiera się na wielu różnych teoriach i metodach. Wszystkie podejścia terapeutyczne ukierunkowane są na uwolnienie człowieka od cierpienia i dolegliwości psychicznych poprzez stymulowanie zmiany postaw i zachowań, dlatego łączą je liczne podobieństwa, elementy wspólne nie tylko różnym teoriom psychoterapii, ale również innym formom perswazji i uzdrawiania. Autorzy książki – Jerome D. Frank, profesor psychiatrii Johns Hopkins University School of Medicine i jego córka Julia B. Frank, doktor psychiatrii – omawiają korzenie współczesnej psychoterapii w trzech tradycjach: religii i magii, retoryki oraz nauki o zachowaniu i analizują różne podejścia terapeutyczne w kontekście wspólnych właściwości.

Opis

Interpretacje, owe jawne interwencje psychoanalityczne, wpływają na emocje, procesy poznawcze i zachowania pacjenta. komunikują aprobatę lub dezaprobatę, modyfikując tok jego wypowiedzi. Interpretacje o działaniu terapeutycznym redukują poczucie dezorientacji pacjenta, pomagając mu nazwać wyłaniające się dopiero uczucia i uporządkować je w ramach określonego systemu pojęciowego. Interpretacje mogą też wzbudzić emocje, gdy konfrontują pacjenta z wypartymi aspektami siebie; te interpretacje, które pomagają pacjentowi zmienić sposób widzenia przyczyn jego cierpień, przynoszą ogromną ulgę. Interpretując objawy jako bezpośrednie próby kontrolowania innych, można doprowadzić do pozytywnej zmiany zachowań pacjenta.

s. 204-205

Jeddna z podstawowych różnic miedzy terapią rodzinną a innymi formami terapii grupowej polega , rzecz jasna, na tym, że rodzina tworzyła grupę zanim jeszcze rozpoczęła terapię, przebywa razem między sesjami i spodziewa się pozostawać w bliskim kontakcie przez czas nieokreślony. Terapia ma dla nnich implikacje zarówno korzystne, jak i niekorzystne. Główna wada polega na tym, że gdy psychopatologia poszczególnych członków rodziny wzajem się napędza, system rodzinny jako całość opiera się zmianie. W takim przypadku lepsze efekty może dać praca z każdym członkiem rodziny z osobna. Zachodzi też inne ryzyko. Nieumiejętnie prowadzone sesje rodzinne mogą uruchomić destrukcyjne interakcje, mające swój dalszy ciąg poza sesjami. W przeciwieństwie do obcych sobie skądinąd członków innych rodzajów grup terapeutycznych rodzina nie ma gdzie od siebie uciec.

s. 264

1. Szczęście a psychoterapia
2. Otwierając puszkę Pandory: wartości i przekonania w psychoterapii
3. Udane życie: filozofia przewodnikiem terapii
4. Psychologia pozytywna: nauka o udanym życiu
5. Przewidywalne trudności: codzienne wyzwania
6. Życiowy kryzys: triumf nad traumą
7. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem: uczucia pozostają niewyrażone
8.Sens bytu: poza poszukiwanie szczęścia

Podsumowanie

Bibliografia

Indeks

Persfazja i uzdrawianie. Analiza porównawcza psychoterapii, Jarome D. Frank, Julia B. Frank, Instytut Psychologii Zdrowia 2010