Obie, Justyna Bargielska, Iwona Chmielewska

Ważna książka!

Książka przeszyta czerwoną nicią – o przywiązaniu, złączeniu i inicjowaniu.

Książka,  w której słowa wybrzmiewają jedynie na jej początku, po to by na kolejnych stronach zanikać i przechodzić w metaforyczne obrazy.

Książka o dawaniu życia, o chronieniu, ale też wypuszczaniu w nieznane rewiry, ze świadomością czekających tam zagrożeń, mimo czuwania i uważności.

Książka o naturalnym oddalaniu się, o odchodzeniu i utracie.

Książka o miłości, o niepokojach, o świadomym – choć z oddalenia – towarzyszeniu w życiu, o ciągłej obecności – tej cielesnej, ale też z czasem tej jedynie uświadamianej.

***

Poniższe cytaty pochodzą z artykułu Agnieszki Warnke: http://culture.pl/pl/dzielo/justyna-bargielska-iwona-chmielewska-obie

„Na początku były słowa: proste rady i szczere wyznanie. Później powstały obrazy: wyraziste i niedookreślone zarazem. Te zaczęły wchłaniać tekst, zmieniając dosłowność w aluzję i odwrotnie. Obie formy – wizualna w wykonaniu Chmielewskiej i poetycka pióra Bargielskiej – dopełniają się w opowieści o urokach i mrokach macierzyństwa. O miłości trudnej i bezgranicznej. Wreszcie o odpowiedzialności.”

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

„Dla jednych będzie to utrata tożsamości, zmiana sposobu myślenia z „ja” na „ona, córka”, inni dostrzegą w tym wypełnienie pustki, powrót do życia czy też odnalezienie dziecka w sobie.”

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

„(…) obie kroczą po linie: matka ostrożnie napręża ją i luzuje, aby córka mogła iść dalej. Iść przez życie beztrosko, niemniej bezpiecznie, pod czujnym okiem rodzicielki.”

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

„Karty książki są zszyte nicią. Czerwoną, zawiązaną też na lewym nadgarstku narysowanej postaci, żeby chronić przed złym okiem dzika. To symboliczna więź łącząca matkę z córką. Można jej nie zauważyć, próbować ukryć między wierszami lub w chmurach.”

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO
Obie, Justyna Bargielska, Iwona Chmielewska, Wydawnictwo Wolno, Lusowo 2016