Nowe drogi w psychoanalizie, Karen Horney

SPIS TREŚCI:

 • 1. Podstawy psychoanalizy
 • 2. Ogólne założenia sposobu myślenia Freuda
 • 3. Teoria libido
 • 4. Kompleks Edypa
 • 5. Koncepcja narcyzmu
 • 6. Psychologia kobiety
 • 7. Popęd śmierci
 • 8. Akcentowanie wagi przeżyć dziecięcych
 • 9. Koncepcja przeniesienia
 • 10. Kultura a nerwice
 • 11. Ego i id
 • 12. Lęk
 • 13. Koncepcja superego
 • 14. Neurotyczne poczucie winy
 • 15. Zjawisko masochizmu
 • 16. Terapia psychoanalityczna

Nowe drogi w psychoanalizie, Karen Horney, Wydawca: vis-a-vis/Etiuda, 2018