Czerpiąc z istotnego wkładu Wilfreda Biona i Donalda Meltzera w rozwój psychoanalizy, w swojej książce “Niezbadane rejony życia psychicznego. Wyprawy Wilfreda Biona i Donalda Meltzera” Avner Bergstein omawia i bada kliniczne implikacje dzieła tych analityków – zarówno obejmując świeżym spojrzeniem niektóre z ich koncepcji, jak i ilustrując je prezentowanym szczegółowo materiałem klinicznym z analiz dzieci, nastolatków i dorosłych.

Psychoanaliza – w swej istocie – dąży do poznania prawdy. Jednak często okazuje się, że prawdy emocjonalnej nie sposób ani poznać, ani przekazać za pomocą słów. Ów niewysłowiony obszar psychiczny znajduje się w samym centrum psychoanalitycznych wysiłków Biona i Meltzera.

Prace Biona odzwierciedlają jeden z etapów w ewolucji psychoanalizy, poszerzając zakres pracy klinicznej o rejony psychiczne, które wydawały się niedostępne. Natomiast Meltzer wysyca Bionowskie myślenie oryginalnymi pojęciami piękna i estetyki, nadając mu poetyczny i liryczny wydźwięk.

Pisząc przejrzyście, Avner Bergstein integruje miejscami bardzo teoretyczne myślenie Biona z codzienną praktyką kliniczną, czyniąc jaśniejszymi jego skondensowane i wieloznaczne stwierdzenia oraz sprawiając, iż stają się one przystępne i użyteczne kliniczne. Książka “Niezbadane rejony życia psychicznego” została napisana dla terapeutów i psychoanalityków zainteresowanych nowatorskim myśleniem Wilfreda Biona i Donalda Meltzera.

SPIS TREŚCI

Podziękowania

Przedmowa

Rozdział 1. Psychotyczna część osobowości. Wyprawy Biona w niezbadane rejony życia psychicznego
Rozdział 2. Przekraczając cezurę. Reverie, śnienie i przeciwśnienie
Rozdział 3. Wykraczając poza spektrum tego, co można wyrazić słowami. Lęk przed załamaniem, katastroficzna zmiana i niewyparte nieświadome
Rozdział 4. O nudzie. Bliskie spotkanie z otorbionymi częściami psychiki
Rozdział 5. Ataki na łączenie czy popęd do komunikowania się? Tolerowanie paradoksu
Rozdział 6. Bolesne losy miłości pacjenta. Miłość w przeniesieniu i konflikt estetyczny
Rozdział 7. Obsesyjność. Modulowanie spotkania z prawdą emocjonalną i obiektem estetycznym
Rozdział 8. Niewysłowione

Posłowie

Bibliografia

Indeks

Niezbadane rejony życia psychicznego. Wyprawy Wilfreda Biona i Donalda Meltzera, Avner Bergstein, Oficyna Wydawnicza Fundament 2021