Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces, Wolynn Mark

Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Opis

Depresja, zaburzenia lękowe, chroniczny ból, obsesje mogą mieć zupełnie inne podłoże, niż sądziliśmy do tej pory. Ich korzenie mogą sięgać do czasów naszych rodziców, dziadków, a nawet pradziadków. Najnowsze badania dowodzą tego, co wielu badaczy wcześniej przeczuwało – traumatyczne doświadczenia mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Książka czerpie z badań czołowych ekspertów zajmujących się zagadnieniem zespołu stresu pourazowego, m.in. Rachel Yehudy i Bessera van der Kolka. Nawet jeśli osoba, która doświadczyła traumy od dawna nie żyje albo historia tego doświadczenia została zapomniana lub przemilczana, ślady emocjonalne tego zdarzenia mogą wciąż być żywe. Często są głęboko ukryte, zakodowane w genach i języku i mogą odgrywać dużo większą rolę, niż do tej pory przypuszczano. Mark Wolynn, pionier w badaniach nad dziedziczną traumą, od ponad dwudziestu lat pracuje jako terapeuta.

Są dwa ważne okresy, w których nie potrafimy opisać doświadczenia słowami. Pierwszy trwa do drugiego, trzeciego roku życia, gdy odpowiedzialne za mowę ośrodki w mózgu nie są jeszcze w pełni wykształcone. Drugi ma miejsce podczas traumatycznego epizodu, kiedy funkcje pamięci zostają upośledzone i nie jesteśmy w stanie odpowiednio przetwarzać informacji. (…) Bez języka doświadczenie zostaje „niewypowiedziane” , więc może zapisać się jako fragment pamięci, doznanie w ciele, obraz lub emocja. Język pozwala zamienić doświadczenie w opowieść. Do opowieści możemy wrócić i doświadczyć jej – nawet jeżeli mówi o traumie – bez ponownego przeżywania zamętu, który towarzyszył doświadczeniu. (s. 80)

Powtarzające się doświadczenie zaspokajania potrzeb przez matkę uczy nas, że my także potrafimy o siebie zadbać. W konsekwencji życie zdaje się przynosić nam to, czego potrzebujemy. (s. 201)

Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces, Wolynn Mark, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2020